BIOGRAFI

YLVA

MAGNUSSON VIOLINIST

Glädjen över att spela konserter och studera musik väcktes av den färgstarke Uppsalaviolinisten Inge Thorsson. Ylva fortsatte som 17 åring sina studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Dan Almgren och senare vid Royal College of Music i London för Peter Manning och Simon Rowland Jones. Hon har också studerat för Lorand Fenyves vid the Banff Centre for the Arts, Canada, för Ferenc Rados under International Musicians Seminar, Prussia Cove och kammarmusik för Günther Pichler och Paul Katz i Frankrike. 


Ylva har med stöd av Kulturrådet och Stockholms Stad arrangerat konsertserier, såsom 5 x Beethoven på Thielska Galleriet i Stockholm och Kammarmusik i Hjorthagen. Ylva har också framträtt med Mengkvartetten i Grünewaldsalens konsertserie Filharmoniker i närbild. Hon har även intresserat sig för samtida musik och uruppfört kammarmusikverk av Kristina Forsman och Albert Schnelzer med stöd av Konstnärsnämnden. 


Som frilansviolinist anlitas Ylva regelbundet i orkestrar som Kungl. Filharmonikerna och Hovkapellet. Ylva har även vikarierat på stämledande positioner i Norrköpings Symfoniorkester, Norrlandsoperans Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, Västerås Sinfonietta, Nordiska Kammarorkestern och Dalasinfoniettan. 


Ylva har mottagit stipendier från bl.a. Kungl. Musikaliska Akademien, Göran och Erik Ennerfelts fond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Konstnärsnämnden. 

Förutom att arbeta som utövande musiker har Ylva även jobbat med ungdomars utbildning och undervisat stråkmusikerna i Stockholms Ungdomssymfoniorkester i orkesterspel.Ylva Magnusson

Foto: Birgit Walsh